Yosh bolalar uchun "Pochemuchka"!

Yosh bolalar uchun

Eng kichik va eng zukkolar uchun yangi kursimizga guruhlar ochildi! Bizning Oxunboboevdagi filialimizda "Pochemuchka" yani maktabgacha ta'lim kursi ochildi, u bolaning yoshiga qarab uch qismga bo'linadi:

1. 3-4.5 yosh
2. 4.5-5.5 yosh
3. 5.5-7 yosh

Darslar haftasiga 3 marotaba 80 daqiqa (1,2 soat) davomida o'tkaziladi. Mashg'ulotlar interfaol, qiziqarli, va o'yin shaklida o'tkaziladi.
Darslarimiz:

• maktabgacha tayyorlov mashg'ulotlari
• aqliy va jismoniy mashg'ulotlar
• zamonaviy interaktiv mashg'ulotlar
• bolalar xotirasini mustahkamlash bo'yicha mashg'ulotlar
• mantiqiy mashg'ulotlar
• atrof-muhitni anglash
• rasm chizishni o'rganish

MERIT
Learning today... Leading tomorrow!